Lektorování ....vzájemnost a komunikace

Lektorování v oblasti měkkých dovedností je další z mých činností.

Mezi nabízená témata patří: 

-    rozvoj a růst osobnosti

-    prodejní dovednosti, komunikace se zákazníkem

-    typologie osobnosti v komunikaci a jednání

-    asertivní techniky

-    sebevědomí, sebeprezentace

-    sebepoznání, sebereflexe, sebepojetí

-    možnosti osobního růstu na základě vnitřního potenciálu

-    Základy komunikace a efektivní komunikace

-    Motivace a vedení lidí

-    Plánování času, práce se stresem

                  

 

Než jsem se poprvé dostala před skupinu účastníků semináře, měla jsem za sebou dlouholetou praxi ve vedení poradny rozvoje osobnosti a také dlouholetou praxi v lektorování výtvarných kurzů, tudíž s prací s početnějšími skupinami osob.

Dnes pravidelně spolupracuji s organizacemi zajišťujícími semináře pro:

-    řádové zaměstnance z provozů

-    osoby v evidenci na ÚP

-    mistry, obchodní zástupce, prodavače

-    nižší a střední management

-    ředitele 

-    vedoucí pracovníky

-    státní správu

-    pedagogické pracovníky 

 

Probouzet v lidech lidskost je nejkrásnější možná práce. A pokud by byť jen desetina účastníků seminářů dokázala principy získaných dovedností převést do praxe, svět by byl přívětivější. 

 

Postřehy

Pokud v něco opravdu věřím, jsou to "Čtyři dohody" (Don Miguel Ruiz) a "7 návyků skutečně efektivních lidí" (Stephen Covey)